To, co je v člověku krásné, je často očím neviditelné.
Vydejte se se mnou na cestu za skrytým potenciálem lidské duše, životní spokojenosti a návratu k přírodě – kolem i uvnitř vás.

Co nabízím

Facilitace

V rámci mé facilitační praxe nabízím kurzy, školení a workshopy (2-4h; jednodenní, dvoudenní nebo vícedenní), využívající metody neformálního vzdělávání, se zaměřením se na různorodá témata od efektivní komunikace, managementu stresu, emoční inteligence, vzorců chování, až po důvěru nebo sebelásku. Témata je možné kombinovat nebo se nimi zabývat samostatně.

Seberozvojové provázení

Pohyb a přírodu využívám napříč svojí facilitační praxí, ale zejména na seberozvojových procházkách v přírodě, na kterých si odpočinete, (znovu)napojíte se na sebe a své potřeby, na přírodu, poznáte více do hloubky sebe, druhé, ale i okolí, ve kterém žijete. To vše prostřednictvím koučinku, skupinových a individuálních cvičení se zaměřením na přítomnost.

O mně

Jmenuji se Filip. Jsem lektor, facilitátor, průvodce osobním rozvojem, milovník přírody, pohybu, farmaceut a především člověk – lidská bytost.

Pomáhám lidem najít sílu, odvahu a chuť do života. Vytrvat. Spojit se sami se sebou, se svou nejvnitřnější podstatou a být k sobě plně upřímní. Čelit sami sobě, vyjít z komfortní zóny, přijímat své strachy, nedostatky, obavy. Identifikovat své zažité vzorce chování, návyky a snažit se je měnit, taky aby klienti byli se svým životem spokojenější.

Věnuji se zejména tématům duševního zdraví, komunikace, emocí a jejich propojení s tělem (pohybem) a přírodou, na které organizuji poznávací procházky, workshopy a seberozvojové kurzy.

Filip Kňažek

Pilíře mé práce

Skupina

Aktivně pracuji se skupinami, protože věřím, že sdílením zkušeností s ostatními se učíme mnohonásobně více než sami. Zároveň je skupina důležitým podpůrným nástrojem na cestě jednotlivce, který člověk jako sociální bytost velmi potřebuje.

Seberozvoj

Důležitou součástí mé práce je zahrnování aktivit, při kterých jsou účastníci nuceni nahlédnout do svého nitra a setkat se se všemi kouty své duše a osobnosti, těmi, které mají i nemají rádi. K tomu využívám různé metody vycházející z přírody, psychologie, filozofie, neurologie a dalších věd

Pohyb

Pohyb je nedílným prvkem, který ve své práci využívám. Ať už ve formě procházky, volného tance, tělesného pohybu (např. strečinku). Má nejen fyzicky prospěšné účinky, ale pomáhá nám také při integraci a pochopení různých událostí našich životů. Zároveň naše tělo bylo k pohybu stvořeno a mnohé se učí právě jeho prostřednictvím.

Příroda

Vše pochází z přírody. I my. V poslední době však vnímám, že se od ní jako společnost stále více odlučujeme. Moje aktivity proto často probíhají venku na čerstvém vzduchu, v lese, parku nebo na louce. Inspiruji se přírodou i při indoorových aktivitách, je nekonečným zdrojem učení.

Reference

Potřebujete poradit? Kontaktujte mě