Skupinová facilitace

Kurzy, školení, workshopy a průvodcovství

Mým hlavním zaměstnáním je facilitace a lektorování – skupinové vzdělávání lidí s cílem jejich rozvoje – profesního a osobního. Pracuji s lidmi v lokálním, česko-slovenském, ale i mezinárodním prostředí (celá Evropa od Norska, řeckých ostrovů až po Arménii, ale také z Uzbekistánu, Kanady, Mongolska nebo Kyrgyzstánu). Moji účastníci a klienti byli ve věku od 15 do 70 let a pocházeli z velmi různých prostředí – od neziskového a státního sektoru až po univerzitní a korporátní prostředí. Více o mých pracovních zkušenostech najdete zde.

V rámci mé práce vám mohu nabídnout kurzy, školení a workshopy, které všechny využívají metody a techniky neformálního vzdělávání. Pracuji ve slovenštině (češtině) nebo angličtině a jsem schopen připravit 2-4 hodinové workshopy, 1-2 denní kurzy, či vícedenní školení, která se budou zaměřovat a skládat z témat popsaných níže. Čím delší školení/ kurz, tím více se můžeme ponořit do hloubky daného tématu a tak zakořenit a podpořit vzdělávací proces účastníků. Sám pracuji se skupinami do 15 účastníků, po dohodě v tandemu (spolupráci) s kolegou nebo kolegyní do 25-30 účastníků. V některých tématech (např. procházky, koučing, mentoring) je možná i práce s jednotlivcem formou poradenství a doprovázení.

Témata

Těmto tématům se ve své práci věnuji a kombinuji je. Pro každé z nich jsem schopen připravit 2-4 hodinový workshop, 1-2 denní kurz, nebo v případě kombinace vícedenní školení.

 • poznávací procházky
 • zvládání stresu
 • emoce a jejich přijímání, emoční inteligence
 • mindfulness a dych
 • efektívní komunikace (vrátaně základů nenásilní komunikace)
 • příroda v nás a kolem nás
 • vzorce chování
 • koučování a mentoring v oblasti seberozvoje
 • důvěra
 • dotek a jeho nedostatek, základy kontaktní improvizace
 • pohyb a jeho důležitost
 • vliv a význam rutin a (přirozených) rituálů
 • sebeláska a péče o sebe
 • asertivita a zpětná vazba
 • typy a typologie osobnosti
 • týmová práce a týmové role
 • profil osobnosti podle barevné typologie CA
 • destigmatizace a vzdělávání o psychedelických látkach 

Výstupy mé práce

Booklety a videa z mezinárodních tréningových kurzů:

Máte zájem o mé služby? Kontaktujte mne