Jak provázení probíhá?

Co můžete očekávat

Procházky jsou určeny všem dospělým, kteří se nebojí přírody. Pořádám procházky pro veřejnost, kde se mohou setkat noví i neznámí lidé a vzájemně se inspirovat; organizuji také procházky pro uzavřené skupiny, pracovní týmy, blízké přátele nebo rodiny, páry i jednotlivce.

Procházky mají seberozvojový záměr a potenciál a mohou mít i terapeutický podtext. Nejedná se však o terapii jako takovou!

Během procházky (v pohybu) budeme pracovat a přemýšlet ve skupinách, ve dvojicích i samostatně. Zároveň budeme naslouchat lesu a přírodě a strávíme chvíle v tichu a samotě, jen s přírodou. Na některých zastávkách si vyzkoušíme hry a další aktivity.

Přijďte, pokud je pro vás pobyt v přírodě smysluplný a chcete se prostřednictvím přírody více spojit sami se sebou, svými potřebami, pocity, fyzickým tělem a ostatními lidmi. Cílem procházky není vyřešit celoživotní strasti a problémy během 3 hodin, ale urovnat si myšlenky a získat novou perspektivu pro různé řešení.

Prohlídková trasa není koncipována jako náročná túra, ale není to ani procházka jen přes park. Zvládne ji téměř každý (nejedná se o bezbariérovou trasu). Místo vycházky je vždy jiné. Procházka je vedena ve slovenštině a trvá obvykle 2-3 hodiny. Vezměte si s sebou otevřenou mysl a srdce.

Všechny důležité informace vám pošlu před procházkou a připomenu vám je na začátku procházky.

Procházku mohu přizpůsobit vašim potřebám. Po dohodě je také možné vytvořit celodenní nebo víkendovou/vícedenní procházku/výlet se zařazením různých seberozvojových a relaxačních aktivit a sdílení, a to pro vás, váš tým, vaše kolegy, přátele nebo rodinu.

Proč jít na procházku se mnou?

Principy a metody, na kterých zakládám své procházky:

  • oceňování a důvěra v přírodu (shin-rin-yoku; lesní mysl/lesní koupel)
  • přítomnost a všímavost - pomalost a zpomalení (nespěchání)
  • koučovací techniky
  • bezpečné prostředí
  • respektování osobních hranic a rozmanitosti
  • partnerský, přátelský a nehierarchický přístup - všichni jsme lidské bytosti, které mají různé emoce a potřeby a všechny jsou legitimní
  • komunikační a seberozvojové techniky měkkých dovedností plynoucí z metod neformálního vzdělávání
  • techniky a metody založené na zvládání stresu, emoční inteligenci a nenásilné komunikaci
  • diskrétnost a důvěrnost

* více informací o metodice viz oddíl facilitace

Při procházkách s jednotlivci používám především různé koučovací techniky vycházející z terapie v přírodě a eko-koučinku

Potřebujete poradit? Kontaktujte mě