Ako prechádzka prebieha

Čo môžete očakávať

Prechádzky sú pre každého dospelého, kto sa nebojí prírody. Prechádzky organizujem pre verejnosť, kde sa stretnú noví, neznámi ľudia a môžu sa tak navzájom inšpirovať; zároveň aj pre uzavreté skupiny, tímy z práce, blízkych kamarátov, či rodiny, páry, ale aj pre jednotlivcov.

Prechádzky majú sebarozvojový zámer a potenciál, zároveň môžu mať aj terapeutický presah. Nejedná sa však o terapiu ako takú!

Počas prechádzky (za pohybu) budeme pracovať a reflektovať v skupine, vo dvojiciach a samostatne. Zároveň budeme načúvať lesu a prírode a tráviť chvíle v tichosti a osamote, len s prírodou. Na niektorých zastávkach si vyskúšame hry a ďalšie aktivity.

Príďte, ak má pre Vás čas strávený v prírode zmysel a chcete sa cez prírodu viac napojiť na seba samého/samú, na svoje potreby, pocity, fyzické telo, ale aj na druhých. Cieľom prechádzky nie je počas 3 hodín vyriešiť celoživotné trápenie a problémy, ale zrovnať si myšlienky a získať novú perspektívu pre ďalšie riešenia.

Poznávacia prechádzka nie je koncipovaná ako náročná turistika, ale nepôjde ani o prechádzku po parku. Zvládne ju teda takmer každý (nepôjde však o bezbariérovú trasu). Miesto prechádzky je vždy iné. Prechádzka je vedená v slovenčine a obvykle trvá 2-3 hodiny. So sebou si prineste otvorenú myseľ a srdce.

Všetky dôležité informácie, ktoré budete potrebovať, vám zašlem pred prechádzkou a pripomeniem ešte na jej začiatku.

Prechádzku môžem personalizovať vašim potrebám. Po dohode je možné vytvoriť aj celodennú, prípadne víkendovú/ viac-dňovú prechádzku/turistiku so zahrnutím rozličných sebarozvojových a relaxačných aktivít a zdieľaní, pre vás, váš tím, vašich kolegov, kamarátov, či rodinu.

Prečo absolvovať prechádzku práve so mnou?

Princípy a metódy, z ktorých na prechádzkach vychádzam:

  • oceňovanie a dôvera v prírodu (shin-rin-yoku – lesná myseľ/lesný kúpeľ)
  • prítomnosť a všímavosť (mindfulness)- pomalosť a spomalenie (nenáhlenie sa)
  • koučovacie techniky
  • bezpečné prostredie
  • rešpektovanie osobných hraníc a rozmanitosti
  • partnerský, priateľský a nehierarchický prístup – všetci sme ľudia, ktorí majú rôzne emócie a potreby a všetky z nich sú oprávnené
  • komunikačné a sebarozvojové soft-skills techniky
  • techniky a metódy vychádzajúce zo stres manažmentu, emočnej inteligencie a nenásilnej komunikácie
  • diskrétnosť a dôvernosť

* pre viac informácií o metodológií viď sekciu facilitácia

U prechádzok s jednotlivcami využívam primárne rôzne koučovacie techniky.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte ma