O mne

Volám sa Filip a som lektor, facilitátor, sebarozvojový sprievodca, milovník prírody, pohybu, farmaceut a hlavne človek – ľudská bytosť.

Vo svojej práci sa venujem najmä témam duševného zdravia (zvládanie stresu, všímavosť, vyhorenie); komunikačné zručnosti a emočnej inteligencia v kombinácii s pohybom a prírodou v neziskovej a akademickej oblasti. Organizujem poznávacie prechádzky, workshopy a sebarozvojové kurzy medzinárodne a pre širokú verejnosť v Brne a okolí.

Vo svojej práci využívam rôzne prístupy založené
na neformálnom vzdelávaní, psychologickom výskume a koučingu, prácu s embodimentom (vedomým vnímaním tela a pohybu), prírodou a na prírode založených výukových metód, reflexie a aktivít umožňujúcich vystúpiť z komfortnej zóny.


Som súčasťou oficiálnej školiteľskej skupiny (trainers pool) najväčšej českej organizácie na poli neformálneho vzdelávania – Dům Zahraniční Spolupráce (patriacej pod ministerstvo školstva ČR), ktorá organizuje rôzne medzinárodné a lokálne akcie pre dobrovoľníkov, verejnosť a organizácie v oblasti vzdelávania.

DSC_0056
Pracujem so skupinami aj individuálne. Na poli vzdelávania sa profesne pohybujem od roku 2014. Pracoval som s 1000+ ľuďmi viac než z 30 krajín vo vekovom rozmedzí 13-75 rokov.

O mojej ceste

Už dlhú dobu ma fascinuje človek ako taký – začalo to ľudským telom a procesmi, ktoré sa v ňom odohrávajú vo všetkých rovinách – od tej bunkovej (som vyštudovaný farmaceut), až po emočnú a rozumovú.  Zaujíma ma, ako funguje mozog, naša psychika, duša, emócie, príroda, interakcie s druhými. A ako je to všetko prepojené a zapadá to do seba. Aký je život a človek krásne komplexný a zároveň krehký.

Intenzívne sa venujem sebarozvoju po všetkých stránkach. Druhým pomáham objavovať a poznávať seba samých, stávať sa lepšími ľuďmi; lepšími verziami samých seba. Našiel som však v tom  moje poslanie. Verím v dobro a v silu ľudí. Nie však naivne. Každý musí začať sám od seba, aby toto dobro objavil a videl ho aj v iných. Verím, že každý dokáže na sebe pracovať a dokáže zmeniť svoj život a ovplyvniť tým život ľudí vo svojom okolí k lepšiemu. Dôležité je však chcieť. Potrebné je čeliť sám sebe, vyjsť z komfortnej zóny, prijímať svoje strachy, nedostatky, obavy.Pomáhať vám nájsť silu, odvahu a chuť do života. Vytrvať. Spojiť sa sami so sebou, so svojou najvnútornejšou podstatou a byť k sebe plne úprimní. Toto všetko sa snažím žiť, aj keď sám viem, že to nie je jednoduché, má to ale svoje obrovské čaro.

Formálne som vyštudoval farmáciu, ale už od dôb štúdií som bol intenzívne zapojený do vzdelávania a psychologicko-sebarozovojových tém. Od roku 2014 mám bohaté skúsenosti s krátkodobými a dlhodobými tréningami inter- a intrapersonálnych schopností a mäkkých zručností (soft skills) zameraných na témy ako vzorce správania, komunikácia, zvládanie stresu, všímavosť, typy osobnosti, zvládanie konfliktov, prezentačné zručnosti, leadership, reč tela a pohyb, vzdelávaie v prírode, koučing a medzikultúrne rozdiely. Napísal som a zorganizoval niekoľko školiacich kurzov v rámci programu Erasmus+, ESC a mnoho ďalších akcií, školení, workshopov, projektov a taktiež konferencií v profesionálnom, sebarozvojovom prostredí. Kurzy vediem v slovenčine a angličtine. Vďaka môjmu vzdelaniu (farmácia) sa tiež venujem výskumu psychedelických látok, ich prepojeniu so sebarozvojovými témami a terapeutickým použitím, ich destigmatizácií, pôsobeniu na našu myseľ, vedeniu kurzov a integračných skupín.

Vzdelanie a sebaskúsenosť

Marker Czech-Slovak, ročný vzdelávací tréningový program pre facilitátorov a pracovníkov s mládežou akreditovaný Ministerstvom školstva ČR 

Rozvoj pedagogických kompetencií v univerzitnom prostredí (ročný kurz) – 
Centrum rozvoje pedagogických kompetencií, Masarykova Univerzita, Brno

Medzinárodný koučingový kurz – Practicing coaching and mentoring, Ommen, Holandsko

8-týždňové kurzy všímavosti (3x) Zníženie stresu založeného na všímavosti (Mindfulness based stress reduction)

DSC_0315
DSC_0252
IMG_0119 (1)

Intenzívne tréningové a školiace kurzy (minimálne 60 hodín) na rôzne témy (od r. 2016):

 • Neformálne vzdelávanie a facilitácia
 • Vzdelávanie založené na prírode a prírodných procesoch
 • Management stresu
 • Mindfulness (všímavosť)
 • Pohyb, práca a prejav s telom, a embodiment
 • Emocionálna inteligencia
 • Nenásilná a efektívna komunikácia
 • Koučing, sebarozvoj, autenticita
 • Trauma
 • Leadership a mentoring
 • Umenie (hudba, telo, hlas, farby …)
 • LGBT+ práva, zraniteľnosť

Magister oboru Farmácia, Farmaceutická fakulta, VFU Brno (teraz pod MU), Česká republika

Prax a práca

2016 – súčasnosť Tréner, facilitátor, lektor a sebarozvojový sprievodca

 • Medzinárodné Erasmus + školenia pre pracovníkov s mládežou na témy vzorce správania, zvládanie stresu, všímavosť, duševné zdravie, autenticita s využitím psychologických, prírodných a stelesňovacích techník
 • Medzinárodné tréningové týždne zamestnancov univerzít na témy Stres management & Mindfulness; Efektívna komunikácia; Mentoring, leadership a koučing; Prezentačné schopnosti
 • workshopy a poznávacie prechádzky do prírody pre verejnosť

2019 – súčasnosť Lektor na Inštitúte celoživotného vzdelávania Farmaceutickej fakulty a na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne

 • Organizovanie a facilitácia skupinových medzinárodných a lokálnych soft-skills školení, workshopov a seminárov (krátkodobých/dlhodobých) pre študentov a lokálnu/medzinárodnú univerzitu zamestnanci (týždne školenia zamestnancov)
 • Garancia 2 soft-skills predmetov – Základy efektívnej komunikácie; Zvládanie stresu a všímavosť
2019 – súčasnosť Lektor a výzkumník v neziskovej organizácií Beyond Psychedelics 2022 – súčasnosť Tréner v skupine školiteľov – Česká národná agentúra Dům zahraniční spolupráce

2014 – súčasnosť
Projektový manažment, organizácia a príprava projektov

 • písanie úspešných medzinárodných grantových žiadostí
 • koordinácia a moderácia medzinárodných konferencií, leadership kempov
 • projektový manažment medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania a zdravotníctva (napr. projekt EMPIRE)


za niektoré fotky veľká vďaka
Mirke Šárovej

Potrebujete poradiť? Kontaktujte ma