Individuálne sebarozvojové sprevádzanie

Osobné sprevádzanie a koučing

V koučingu a sprevádzaní, oproti terapii, nechodíme skoro vôbec do minulosti, zameriavame sa na súčasnosť a hlavne budúcnosť a na Vaše posilnenie (empowerment), k tomu, aby sa vám podarilo dosiahnuť /vyriešiť váš vytúžený cieľ a vytvoriť potrebné kroky k nim. V rámci individuálneho sprevádzania využívam rôzne koučovacie a facilitačné techniky pre podporu Vášho tvorivého procesu s cieľom inšpirovať a maximalizovať Váš osobný a profesionálny rast a potenciál.

Koučing a sprevádzanie sú navrhnuté tak, aby uľahčili vytváranie a rozvoj Vašich osobných, profesionálnych alebo obchodných cieľov a rozvoj a realizáciu stratégie/plánu na dosiahnutie týchto cieľov.

Ja ako sprievodca/kouč som v tomto procese čo najviac neutrálny a objektívny, nečakajte odo mňa žiadne rady ani názory. Budem Vás doprevádzať hlavne otázkami. Verím v to, že všetky odpovede máte už v sebe, ja vám ich dopomáham nájsť a zvedomiť si, skrze rôzne techniky (kombinujem rôzne koučovacie prístupy zahŕňajúce aj pohyb a prírodu). Na zlepšenie nášho profesionálneho vzťahu je nutné komunikovať úprimne, byť otvorený spätnej väzbe a pomoci a vytvoriť si čas a energiu na plnú účasť v našich stretnutiach. Dodržiavam diskrétny prístup a mlčanlivosť.
Vy ako klient/ka ste zodpovedný/á za vytváranie a implementáciu svojho fyzického, duševného a emocionálneho blaha, rozhodnutí, volieb, činov a výsledkov vyplývajúcich z koučingového vzťahu.

Sprevádzanie a koučing sú komplexné procesy, ktoré môžu zahŕňať rôzne oblasti Vášho života, vrátane práce, financií, zdravia, vzťahov, vzdelávania a rekreácie. Prácou so mnou súhlasíte, že rozhodovanie o tom, ako riešiť Vaše otázky, začleniť koučovacie princípy do životných oblastí a implementovať voľby, je výhradne Vašou zodpovednosťou. V procese nenesiem zodpovednosť za akékoľvek Vaše činy alebo výsledky súvisiace s poskytnutými službami.
Sprevádzanie a koučing nezahŕňajú diagnostiku ani liečbu duševných porúch, ako ich definuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), a nemajú byť používané ako náhrada za poradenstvo, psychoterapiu, psychoanalýzu, liečbu závislostí alebo iné odborné poradenstvo právnych, lekárskych alebo iných kvalifikovaných odborníkov. Je Vašou výhradnou zodpovednosťou v prípade potreby vyhľadať takéto nezávislé odborné poradenstvo podľa potreby.

Ak ste aktuálne pod starostlivosťou odborníka na duševné zdravie, odporúča sa, aby ste promptne informovali poskytovateľa starostlivosti o duševné zdravie o povahe a rozsahu vzťahu dohodnutého medzi medzi nami v rámci sprevádzania/ koučovania.

Posilnenie

cieľom je posilniť a podporiť Vás v hľadaní a aplikácií riešení

VY

celý proces je o Vás, ja Vás skutočne len doprevádzam

Múdrosť

verím, že všetky odpovede máte v sebe, je treba k ním len nájsť cestu

Ako to prebieha?

IMG_0068
 • jednotlivé stretnutia trvajú 45-60 minút (pokiaľ sa nedohodneme napr. na dlhšej prechádzke)
 • na prvom stretnutí si ujasníme pravidlá, štruktúru, Vaše očakávania a uzavrieme „dohodu“
 • pokiaľ sa zladíme, absolvujeme spoločne 3-10 stretnutí
 • podľa Vašej preferencie budeme mať sedenia (vonku/ vnútri/online) alebo budeme spolu chodiť na koučovacie prechádzky; kombinácie sú možné
 • na prvých stretnutiach spoločne skonkretizujeme a jasne zadefinujeme cieľ, na ktorom budeme ďalej pracovať
 • postupne použitím rôznych nástrojov z koučovania, mojej lektorskej práce a proces-orientovanej práce nájdeme jednotlivé kroky k dosiahnutiu Vášho cieľa
 • na závere každého stretnutia si stanovíme „akčný plán“ ďalších krokov, ktoré Vás k cieľu priblížia
 • pokiaľ sa v procese vyskytnú nástrahy a prekážky, spoločne sa na ne pozrieme 
 • naše stretnutia sa skončia, pokiaľ sa Vám podarí Váš cieľ dosiahnuť, prípadne uznáte, že moju ďalšiu pomoc/ podporu už ďalej nepotrebujete 

Pre koho sprevádzanie je a čo ním získate?

IMG_7378

Osobné sprevádzanie/ koučing je pre Vás vhodný pokiaľ:

 • túžite dosiahnuť váš vytúžený cieľ a nájsť potrebné kroky k jeho dosiahnutiu
 • potrebujete dopomôcť zorientovať sa vo Vašej súčasnej situácií a ujasniť si Vaše smerovanie/ víziu
 • by ste radi lepšie uchopili Vaše silné stránky a využili ich efektívne a prínosne vo Vašom živote pre seba, ale aj pre svoje okolie
 • ste sa zasekli vo svojom pláne na mŕtvom bode a potrebujete získať odstup, nadhľad alebo iný pohľad
 • cítite, že vo Vašom živote nastal čas na zmenu a ste jej otvorený/á
 • chcete lepšie pochopiť samých seba a to čo naozaj potrebujete
 • ste ochotný/á na sebe pracovať, venovať si čas, prekvapiť, nadchnúť a inšpirovať samých seba
 • dokážete byť k sebe úprimný/á, otvorený/á a nebojíte sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny
 • a mnoho ďalších možností

 

Prihlasovanie sa

V súčasnosti ponúkam individuálne koučovanie / sprevádzanie ZADARMO minimálne pre 10 ľudí v rámci môjho koučovacieho medzinárodného výcviku CATCH (viac o výcviku ďalej). 

V rámci výcviku sa zameriavame primárne na mladých ľudí vo veku 18-30 rokov, ktorí si individuálne koučovanie nemôžu dovoliť prípadne spadajú do marginalizovaných skupín (LGBTQIA+; etnické, rasové, kultúrne, náboženské menšiny; imigranti; utečenci; zdravotne a/alebo socioekonomicky znevýhodnení mladí; v náhradnej či justičnej starostlivosti apod.). Nie je to však nutná podmienka.

V prípade záujmu ma kontaktujte na filip.knazek@gmail.com alebo telefonicky.

CATCH koučovací výcvik

CATCH (Creating Youthwork training and Coaching Horizons) je dvojročný vzdelávací program financovaný Európskou úniou, ktorý má za cieľ poskytnúť začínajúcim profesionálom príležitosť podporovať celkovú pohodu, rast a rozvoj mladých ľudí prostredníctvom implementácie koučovacích metód. Program dodržiava normy medzinárodnej koučovacej federácie (International Coaching Federation – ICF), čím zabezpečuje kvalitu, nepretržitú prax, školenia a pravidelné vedenie vyškolenými a certifikovanými koučmi.

Podpísal som kódex etiky kouča a s každým klientom podpisujeme dohodu o dôvernosti a spolupráci. Môj proces je podporovaný kvalifikovanými koučmi a trénermi. Sám som absolvoval som kvalitné školenia na implementáciu všetkých metód používaných v sedeniach.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte ma