To, čo je v človeku krásne, je častokrát očami neviditeľné.
Vydajte sa so mnou na cestu za skrytým potenciálom ľudskej duše, životnej spokojnosti a návratu k prírode – okolo aj vo vás.

Čo ponúkam

Facilitácia

V rámci mojej facilitačnej praxe ponúkam kurzy, školenia a workshopy (2-4h; 1,2 či viacdňové), využívajúce metódy neformálneho vzdelávania, zameriavajúce sa na rôznorodé témy od efektívnej komunikácie, manažmentu stresu, emočnej inteligencie, vzorcov správania, až po dôveru, či sebalásku. Témy je možné kombinovať alebo sa nimi zaoberať samostatne.

Sebarozvojové sprevádzanie

Pohyb a prírodu využívam naprieč v mojej facilitačnej praxi, ale najmä na sebarozvojových prechádzkach v prírode, na ktorých si oddýchnete, (znovu)napojíte sa na seba a svoje potreby, na prírodu, spoznáte viac do hĺbky seba, druhých, ale aj okolie v ktorom žijete. Za pomoci koučingu, skupinových i individuálnych cvičení so zameraním sa na prítomnosť.

O mne

Volám sa Filip. Som lektor, facilitátor, sebarozvojový sprievodca, milovník prírody, pohybu, farmaceut a hlavne človek – ľudská bytosť.

Pomáham ľuďom nájsť silu, odvahu a chuť do života. Vytrvať. Spojiť sa sami so sebou, so svojou najvnútornejšou podstatou a byť k sebe plne úprimní. Čeliť sám sebe, vyjsť z komfortnej zóny, prijímať svoje strachy, nedostatky, obavy. Identifikovať svoje zaužívané vzorce správania, návyky a snažiť sa ich meniť, tak aby ste boli so svojim životom spokojnejší.

Venujem sa najmä témam duševného zdravia, komunikácie, emócií a prepojenia s telom (pohybom) a prírodou, na ktoré organizujem poznávacie prechádzky, workshopy a sebarozvojové kurzy.

Filip Kňažek

Piliere mojej práce

Skupina

Aktívne pracujem so skupinami, pretože verím, že zdieľaním skúseností s inými sa učíme mnohonásobne viac ako sami. Zároveň je skupina dôležitým podporným nástrojom na ceste jednotlivca, ktorý človek ako sociálny tvor veľmi potrebuje.

Sebarozvoj

Dôležitou súčasťou mojej práce je zahŕňanie aktivít, pri ktorých sú účastníci nútení nazrieť do svojho vnútra a stretnúť sa so všetkými zákutiami svojej duše a osobnosti, tými ktoré majú aj nemajú radi. Využívam k tomu rôzne metódy vychádzajúce z prírody, psychológie, filozofie, neurológie a iných vied.

Pohyb

Pohyb je neoddeliteľným prvkom, ktorý v práci využívam. Či už vo forme prechádzky, voľného tanca,  telesného pohybu (napr. strečing) má nielen fyzicky prospešné účinky, ale pomáha nám aj pri integrácií a pochopení rôznych udalostí našich životov. Zároveň naše telo bolo k pohybu zrodené a učí sa ním mnohé.

Príroda

Z prírody pochádza všetko. Aj my. V poslednej dobe však vnímam, že sa jej stále viac ako spoločnosť odlučujeme. Moje aktivity preto častokrát bývajú vonku na čerstvom vzduchu, v lese, parku, či na lúke. Prírodou sa inšpirujem aj pri indoorových aktivitách, je nekonečnou studnicou učenia.

Referencie

Potrebujete poradiť? Kontaktujte ma