Skupinová facilitácia

Kurzy, školenia, workshopy a sprevádzanie

Mojim hlavným zamestnaním je facilitácia a lektorstvo (školiteľstvo) – skupinové vzdelávanie ľudí so zámerom ich rozvoja – profesného a osobného. Pracujem s ľuďmi v lokálnom, česko-slovenskom, ale aj medzinárodnom prostredí (celá Európa od Nórska, gréckych ostrovov či Arménska, ale aj z Uzbekistanu, Kanady, Mongolska, či Kyrgysztanu). Moji účastníci a klienti mali od 15 do 70 rokov a pochádzali z veľmi rôznych prostredí – od neziskového a štátneho sektora, až po univerzitné a korporátne  prostredie. Viac o mojich pracovných skúsenostiach nájdete tu.

V rámci mojej práce vám môžem ponúknuť kurzy, školenia a workshopy, ktoré všetky využívajú metódy a techniky neformálneho vzdelávania. Pracujem v slovenčine (češtine) alebo angličtine a som schopný pripraviť 2-4 hodinové workshopy, 1-2 dňové kurzy, či viacdňové školenia, ktoré sa budú zameriavať a skladať z tém popísaných nižšie. Čím dlhšie školenie/ kurz, tým viac sa môžeme ponoriť do hĺbky danej témy a tak zakoreniť a podporiť vzdelávací proces účastníkov. Sám pracujem so skupinami do 15 účastníkov, po dohode v tandeme (spolupráci) s kolegom alebo kolegyňou do 25-30 účastníkov. V niektorých témach (napr. prechádzky, koučing, mentoring) je možná aj práca s jednotlivcom formou poradenstva a sprevádzania.

Témy

Týmto témam, sa primárne venujem a pri mojej práci kombinujem. Na každú z nich som  schopný pripraviť 2-4 hodinový workshop, 1, 2 dňový kurz, či v prípade kombinácie tém viacdňové školenie.

 • poznávacie prechádzky
 • manažment stresu
 • emócie a ich prijímanie, emočná inteligencia
 • mindfulness a dych
 • efektívna komunikácia (vrátane základov nenásilnej komunikácie)
 • príroda v nás a okolo nás
 • vzorce správania
 • sebarozvojový koučink a mentoring
 • dôvera
 • dotyk a jeho nedostatok, základy kontaktnej improvizácie
 • pohyb a jeho dôležitosť
 • vplyv a dôležitosť rutiny a (prírodných) rituálov
 • sebaláska a starostlivosť o seba
 • asertivita a spätná väzba
 • osobnostné typy a typológie
 • práca v tíme a tímové role
 • osobnostný profil podľa farebnej CA typológie
 • destigmatizácia a vzdelávanie o psychadelických látkach 

Výstupy mojej práce

Booklety a videá z medzinárodných tréningových kurzov:

Máte záujem o moje služby? Kontaktujte ma