Individuální seberozvojové provázení

Osobní provázení a koučování

Při koučování a provázení se na rozdíl od terapie téměř vůbec nezabýváme minulostí, soustředíme se na přítomnost a zejména na budoucnost a na Vaše posilnění, k tomu, aby se vám podařilo dosáhnout / vyřešit svůj požadovaný cíl a vytvořit k němu potřebné kroky. Při individuálním koučování využívám různé koučovací a facilitační techniky, abych podpořil váš tvůrčí proces s cílem inspirovat a maximalizovat váš osobní a profesní růst a potenciál.

Koučování a provázení jsou určeny k tomu, aby ulehčili vytváření a rozvíjení vašich osobních, profesních nebo obchodních cílů a vypracování a provádění strategie/plánu k dosažení těchto cílů.

Já, jako průvodce/kouč, jsem v procesu, co nejneutrálnější a nejobjektivnější, nečekejte ode mě žádné rady ani názory. Doprovodím vás zejména otázkami. Věřím, že všechny odpovědi už máte v sobě, a pomáhám vám je najít a uvědomit si je prostřednictvím různých technik (kombinuji různé koučovací přístupy včetně pohybu a přírody). Pro zlepšení našeho profesionálního vztahu je třeba komunikovat upřímně, být otevřený zpětné vazbě a pomoci a vytvořit si čas a energii pro plnohodnotnou účast na našich setkáních. Zachovávám diskrétnost a důvěrnost.
Vy jako klient/ka jste zodpovědná/ý za vytváření a implementaci své fyzické, duševní a emocionální pohody, rozhodnutí, voleb, činů a výsledků vyplývajících z koučovacího vztahu.

Provázení a koučování jsou komplexní procesy, které se mohou týkat různých oblastí vašeho života, včetně práce, financí, zdraví, vztahů, vzdělávání a volného času. Spoluprací se mnou souhlasíte s tím, že rozhodnutí o tom, jak řešit své problémy, začlenit principy koučování do oblastí života a realizovat volby, je výhradně na vás. V tomto procesu nejsem zodpovědný za žádné vaše činy nebo výsledky související s poskytovanými službami.
Provázení a koučování nezahrnují diagnostiku nebo léčbu duševních poruch podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) a nelze je používat jako náhradu poradenství, psychoterapie, psychoanalýzy, léčby závislostí nebo jiného odborného poradenství od právních, lékařských nebo jiných kvalifikovaných odborníků. Je pouze na vaší odpovědnosti, abyste v případě potřeby vyhledali takové nezávislé odborné poradenství.

Pokud jste v současné době v péči odborníka na duševní zdraví, doporučujeme vám, abyste poskytovatele péče o duševní zdraví neprodleně informovali o povaze a rozsahu vztahu, který byl mezi vámi a námi sjednán v rámci doprovázení/koučování.

Posílení

cílem je posílit a podpořit vás při hledání a uplatňování řešení

VY

celý proces je o vás, já vás skutečně jenom doprovázím

Moudrost

Věřím, že všechny odpovědi máte v sobě, jen k nim musíte najít správnou cestu

Jak to funguje?

IMG_0068
 • jednotlivé schůzky trvají 45-60 minut (pokud se například nedohodneme na delší procházce)
 • na první schůzce si vyjasníme pravidla, strukturu, vaše očekávání a uzavřeme "dohodu"
 • pokud se sladíme, společně absolvujeme 3-10 setkání
 • podle vašich preferencí budeme mít sezení (venku/vevnitř/online) nebo budeme spolu chodit na koučování procházky; jsou možné i kombinace
 • na prvních schůzkách společně upřesníme a jasně definujeme cílna kterém budeme dále pracovat
 • postupně využíváním různých nástrojů z koučování, mé lektorské práce a proces orientované práce najdeme jednotlivé kroky k dosažení vašeho cíle
 • na konci každého setkání si stanovíme "akční plán" dalších kroky, které vás přiblíží k cíli
 • pokud se v procesu vyskytnou úskalí a překážky, podíváme se na ně společně 
 • naše setkání skončípokud sa Vám podaří dosáhnout svého cíle, nebo uznáte mou další pomoc/podporu již nepotřebujete 

Pro koho je provázení určeno a co ním získáte?

IMG_7378

Osobní provázení/koučink je pro vás vhodný, pokud:

 • toužíte dosáhnout svého vytouženého cíle a najít potřebné kroky k jeho dosažení
 • potřebujete pomoc s nalezením cesty ve vaší současné situaci a ujasněním si svého směru/vize
 • chcete lépe pochopit své silné stránky a efektivně a prospěšně je využívat ve svém životě nejen pro sebe, ale i pro své okolí
 • uvízli jste ve svém plánu na mrtvém bodě a potřebujete získat odstup, perspektivu nebo jiný pohled
 • cítíte, že je ve vašem životě čas na změnu a jste jí otevřeni
 • chcete lépe porozumět sami sobě a tomu, co skutečně potřebujete
 • jste ochotni na sobě pracovat, věnovat čas sobě, překvapit, nadchnout a inspirovat se
 • dokážete být k sobě upřímní, otevření a nebojíte se vystoupit ze své komfortní zóny
 • a mnoho dalších možností

 

Přihlášení

V současné době nabízím individuální koučování/provázení ZDARMA pro minimálně 10 osob v rámci mého mezinárodního školení koučů. CATCH (více o školení níže). 

Naše školení se zaměřuje především na mladí lidé ve věku 18-30 let, kteří si nemohou dovolit individuální koučink nebo kteří patří k marginalizovaným skupinám (LGBTQIA+; etnické, rasové, kulturní a náboženské menšiny; přistěhovalci; uprchlíci; zdravotně a/nebo socioekonomicky znevýhodnění mladí lidé; osoby v pěstounské péči nebo v justiční péči atd.). Není to však podmínkou.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte na e-mailové adrese filip.knazek@gmail.com nebo telefonicky.

Školení koučů CATCH

CATCH (Creating Youthwork Training and Coaching Horizons) je dvouletý vzdělávací program financovaný Evropskou unií, který poskytuje začínajícím profesionálům příležitost podporovat celkovou pohodu, růst a rozvoj mladých lidí prostřednictvím uplatňování metod koučování. Program se řídí standardy Mezinárodní federace koučů (International Coaching Federation - ICF) a zajišťuje průběžnou praxi, školení a pravidelné vedení vyškolenými a certifikovanými kouči.

Podepsal jsem etický kodex kouče a s každým klientem podepisujeme dohodu o důvěrnosti a spolupráci. Můj postup je podporován kvalifikovanými kouči a trenéry a sám jsem prošel kvalitním školením k implementaci všech metod používaných při setkáních.

Potřebujete poradit? Kontaktujte mě